Clarion Hotell Stockholm

Clarion Hotell Stockholm- Utredning

En entreprenör har för beställaren uppfört Clarion Hotell i Stockholm som slutbesiktigades 2003.
 
Totalentreprenad löpande räkning med takpris. Entreprenören har i projektet installerat våtrumsmoduler.
 
I samband med renovering 2010 av hotellet har upptäckts att vissa våtrumsmoduler är bekräftade med fel samt att det uppkommit skador till följd av nämnda fel. Beställaren har reklamerat och påkallat särskild besiktning.
 
Jan Håkansson har fått i uppdrag att utförs denna besiktning. Jan Håkansson har 2011 givit entreprenören och beställaren i uppdrag att utreda och rapportera avseende vissa specifika frågor, med anledning av korrosionsangrepp på badrumsmodulernas väggplåtar, underlag för kakelplattor.
 
Möten har hållits på plats med beställaren, entreprenören, underentreprenören – utredning pågår.