Elins Gård

Elins Gård - Byggledning - ​Nybyggnad av bostadshus, parkering och kontor

Projektet avser nybyggnad av fyra punkthus på Elins Gård, Växelmyntsgatan, Göteborg. Nybyggnad av 117 lägenheter. Beräknad BOA ca 7700 m2.
Projektet genomförs som en projektpartnering. Parterna skall utveckla byggnaderna i fem, sex, sju och upp till nio våningar och genom samverkan arbeta fram kostnadseffektiva bostäder med god standard, kvalitet och lönsamhet. 

​Kostnaden i entreprenörnivå ska inte överstiga 15.000 kr per m2 BOA inklusive bottenplatta. Grundläggningen kommer att utföras mot berg.
Elins gard sommarElins gard sommar
Elins gard sommar
Elins Gard 1 webElins Gard 1 web
Elins Gard 1 web
IMG 0515IMG 0515
IMG 0515
IMG 0512IMG 0512
IMG 0512
IMG 6667IMG 6667
IMG 6667