Göteborg Stad Fastighetskontoret

Göteborg Stad Fastighetskontoret - Besiktning del av fastighetsbestånd

Jan Håkansson Byggplanering AB har under 2011-2012 utfört ett stort antal besiktningar och inventeringar för Göteborg Stads Fastighetskontor.
 
Vi har gått igenom ett flertal fastigheter, allt från enskilda villor till stora kommersiella anläggningar på uppemot 5000m2 brutto area.
 
Vid dessa inventeringar har vi gått genom fastigheterna såväl invändigt som utvändigt, noterat aktuell status, gjort bedömning på nödvändiga renovering både på kort- och lång sikt samt kostnadsbedömt dessa åtgärder.