Kaggeled BmSS

Kaggeled BmSS - Projekterings- och byggledning, ​KA samt Bas P- Nybyggnad av lägenheter

Projektet avser nybyggnad av nio stycken lägenheter för Boende Med Särskilt Stöd (BMSS) i Härryda Kommun.

En huskropp bestående med fem lägenheter och en personalavdelning, samt en huskropp bestående av fyra lägenheter samt teknikrum. Lägenheterna är nu utrustade för döva.
Vårt uppdrag är Projekteringsledning, Byggledning, KA och Bas P.
Kaggeled vy 1 blaa karmarKaggeled vy 1 blaa karmar
Kaggeled vy 1 blaa karmar