Kållereds Ishall 

Kållereds Ishall - Haveriutredning

Bakgrund:
​År 1984 uppfördes Kållereds Ishall av Zandéns & Co Byggnads AB på totalentreprenad.
År 1998 byggdes ishallens yttertak om.
År 2007 utfördes en om- och tillbyggnad av ishallen.
År 2010 rasade ishallen.
 
Takyta: 2500m2.
 
Den 23 februari 2010 rasade taket på Kållereds Ishall in och byggnaden totalförstördes. Inga människor kom till skada men händelsen sågs som ytterst allvarlig. Efter noggrann inventering på plats, granskning av handlingar samt tidigare om- och tillbyggnader sammanställdes en rapport med beräkningar, slutsatser och ansvarsfördelning.
 
Haveriutredningen har sedan legat till grund för fortsatt juridisk utredning.