Karl Johansskolan

Karl Johansskolan - Projektledning - Ombyggnad av befintlig skola

Karl Johansskolan som ligger i stadsdelen Majorna i Göteborg var färdigbyggd 1925 och ritades av Göteborgsarkitekten Gunnar Asplund. Skolan är en grundskola med ca 600 elever. Skolan är kulturminnesförklarad och är en stenbyggnad i fem våningar.
 
Ombyggnadsarbetena innebär att ca 6500m2 skall anpassas till de pedagogiska och arbetsmässiga krav som ställs på en modern skola.
Vi har samarbetat med Stadsmuseet vid ombyggnaden så att bevarandekraven efterlevs.
 
Byggprojektet utfördes i två etapper och eleverna evakuerades till paviljonger under byggtiden. Konsultgruppen upphandlades som Generalkonsult där detta uppdrag påbörjades i Januari 2010 och avslutades maj 2010.
Entreprenören upphandlades som en Generalentreprenör och byggnadsarbetena påbörjades augusti 2010 och färdigställdes för Slutbesiktning i Januari 2012.
Projektkostnaden är ca 40 Mkr.
Beställare: Göteborgs Stad
EntreEntre hallKorridor till Adm