Kv Bilde

Kv Bilde, Uddevalla - Projekt- och byggledning - Nybyggnad av bostadshus, ​parkering och kontor

IMG 3268IMG 3268
IMG 3268
Projektet avser om- och nybyggnad av bostäder, parkering och kontor för fastighetsägaren Västerstaden AB i totalentreprenad för Complettbyggen AB
med brukaren Swedbank för kontorsdel.