Kv Härbärget

Kv Härbärget - Fastighetsutveckling

För Hufvudstaden AB utförs fastighetsutveckling av befintliga kvarter med "gluggen" till eleganta butiker och kontor som förstår människan.
 
Projektbudget: inte ännu fastställd
Storlek: ca 15000m2
Tider: pågående planarbete
 
Kv. Härbärget skall utvecklas till ett exklusivt och mångfacetterat centrum för handel och kontor som i sin tur skall generera en positiv utveckling av stadskärnan. Det innebär att miljön utvecklas med kvalitet och helhetsbegrepp.
 
Kv. Härbärget skall skilja sig från övriga affärshus i Göteborgs centrum genom högre och tätare bebyggelse, med hänsyn till skala och kvaliteter. Härtill skall riksintressen, kultur och arkader beaktas och tillgodoses.
Harbarget 4 webHarbarget 4 web
Harbarget 4 web
Harbarget 6 web1Harbarget 6 web1
Harbarget 6 web
Harbarget 1 webHarbarget 1 web
Harbarget 1 web
Harbarget 5 webHarbarget 5 web
Harbarget 5 web