Kvalitetspolicy

JHBPL ska vara framstående inom kvalitets- och miljöområdet i landet för företag som bedriver projekt- och byggledning

JHBPL ska till fullo uppfylla kundens behov och förväntningar på varje uppdrag beträffande avtalat innehåll och leveranstid

Konkret innebär policyn:
  • att ansvar för kvaliteten i våra produkter och tjänster tydligt tas i vår organisation och ligger i nivå med det som kunden efterfrågar
  •  att samtliga leveranser och kundkontakter ska utföras på ett sätt som gör att varje uppdrag kan tjäna som en referens 
  • att systematisk egenkontroll och förbättring sker
KvalitetspolicyKvalitetspolicy
Kvalitetspolicy
Kvalitetspolicy