Lackarebäcksskolan

Lackarebäcksskolan - Projektledning - Om-, till- och nybyggnad av skola

På-, till- och ombyggnad av befintlig skola av byggnad 1 inkl. Storkök samt ny gymnastikbyggnad.
Projektbudget: 105 Mkr
Storlek: 6200m2
Påbörjad: 2008-11
Avslutas: 2012-05
 
Befintlig skola var en paviljongskola från 1960-talet med paviljongtillbyggnader fram till år 2001. Skolan var ca 3400m2 med mycket låg standard och stora värmeförluster. Grundläggning – krypgrunder.
 
Befintliga Lackarebäcksskolan har integrerats i den nya skolan med på-, till- och ombyggnader och med resultat lufttäthet om 0,181 l/S m2. Skolan med sina nya hemvister, ämnessalar, administration, storkök och gymnastikbyggnad har uppdaterats till år 2010 års standard och genomfört projekt "Sko-fri" skola.
 
Samtliga befintliga krypgrunder har sanerats och konvererats till nya varmgrunder (ventilerade). Härtill har alla utvändig markmiljö förnyats.