Stiftelsen Chalmers studentbostäder


Jan Håkansson har fått i uppdrag att medverka.

Projektet startar upp efter styrelsebeslut och startar med projektering och bygglovsprojektering för 100 stycken nya studentbostäder på tillfälligt bygglov
10+5 år.

Var: Ytterhörnet av Campus Johanneberg, hörnet av Gibraltargatan och Chalmers Tvärgata.

Chalmers Studentbostäders kundgrupp är primärt mastersstudenter och internationella studenter.