PROJEKTLEDNING

Det är viktigt för oss att projektledaren har förmågan att planera och arbeta strukturerat. Projektets kritiska faser skall tidigt definieras, så att de kan beredas och inga onödiga hinder uppstår

Projektledning
Vi fastlägger i samråd med beställaren ramar för projektet avseende funktion, kvalitet, ekonomi och tider samt utser förslag till organisation och entreprenadformer. 
Projektledningen ansvarar för att projektet genomförs inom uppsatta ramar innefattande även myndighets- och miljökrav.
 
Projekteringsledning
Vi leder projektörerna så att fastställda krav och mål uppfylls i handlingar

Byggledning
I samråd med projektledning och beställare tillsammans med utsedda entreprenörer tillse att arbetet utförs med kvalitet och enligt upprättade handlingar. Dessutom att det ligger inom de kostnads- och tidsramar som finns uppsatta för projektet. Detta sker i huvudsak genom byggmöten, kvalitetsmöten, platskontroller och besiktningar.

Upphandling
Att för entreprenadgenomförande göra anbudsutvärdering och upprätta kontrakt och avtal. 

Ekonomistyrning
Att styra ett projekts ekonomi för att uppfylla uppsatta ekonomiska mål