PROJEKTUTVECKLING

Vi kan genom vår kompetens inom projektledning erbjuda effektivisering och utveckling av projekt för våra kunder.

Tidiga skeden
Upprätta program, förstudier och ta fram förutsättningar för beställarens tankar och visioner.

Fastighetsutveckling
Vi organiserar arbetet med att exploatera nya markområden eller utveckla redan befintliga fastighetsbestånd

CM-projekt
Vi genomför byggprojektet och tar ansvaret för helheten, både produktionen och projektekonomin. Vi tar över ansvaret för upphandling av tjänster och entreprenörer och levererar färdigställt projekt till beställaren. CM-metoden främjar maximal konkurrens.

Projektanalys
Att tidigt definiera projektets fördelar och svagheter samt fastställa tider och dess ekonomi för att kunna genomföra projektet så effektivt som möjligt