Projektutveckling

FullSizeRenderFullSizeRender
FullSizeRender

För Hufvudstaden AB utförs fastighetsutveckling av befintliga kvarter med "gluggen" till eleganta butiker och kontor som förstår människan.