Backaskolan

Nybyggnad av skola i Landvetter

Backaskolan är en skola för ca 300 elever till en yta av 4400 BTA. Byggnaden ska certifieras med betyg GULD enligt miljömärkningssystemet Miljöbyggnad och följa Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader. Våra roller i projektet är Projekteringsledning, Bas P, KA enligt PBL samt byggledning och besiktning.
 
Skolan står färdig i juni.


Fakta:
  • Beställare: Härryda Kommun
2015 11 01 illustration 2 med text 2015 11 01 illustration 2 med text
2015 11 01 illustration 2 med text
IMG 41871IMG 41871
IMG 4187
IMG 4189IMG 4189
IMG 4189
2015 11 01 illustration 1 med text 2015 11 01 illustration 1 med text
2015 11 01 illustration 1 med text