Nya Kviberghuset - Beväringsgatan

Nybyggnad av 226 lägenheter

Nya Kvibergshuset skall bestå av 226 lägenheter med lutande tak ifrån
16-8 våningar. Entreprenadformen är Totalentreprenad och upphandlingsformen är Generalentreprenad.
 
Vi har Projekteringsledning, Kontrollansvarig enl PBL, BasP samt byggledning i detta uppdrag.
 
Framtiden Byggutveckling AB kommer att bygga huset och förvalta det kommer Poseidon att göra.Fakta:
  • Beställare: Framtiden Byggutveckling AB
  • Förvaltare: Bostads AB Poseidon
  • 226 lägenheter
Nya-Kviberghuset-BevaringsgatanNya-Kviberghuset-Bevaringsgatan
Nya Kviberghuset Bevaringsgatan