Sannaskolan

Till och ombyggnad av Sannaskolan

Avslutad projekteringsledning och pågående byggledning vid ombyggnad av Sannaskolan.
Fasadrenovering, fönsterbyte, dränering och ny skolgård.
Invändig renovering inkl. nya försörjningssystem för ventilation, värme och el.
Byggnaden utmärker sig genom att vara kulturminnesförklarad och
fastigheten är belägen inom ett fornlämningsområde.
 

 
IMG 26863IMG 26863
IMG 2686
Fakta:
  • Entreprenadform: Utförandeentreprenad
  • Beställare: Lokalförvaltningen Göteborgs Stad
  • Projektkostnad 110 miljoner
IMG 24042IMG 24042
IMG 2404
IMG 2817IMG 2817
IMG 2817