SPECIALISTTJÄNSTER

Besiktningar
Innefattar att för beställarens räkning utföra en objektiv undersökning och bedömning av kontraktsenligheten i hel eller delar av en entreprenad (entreprenadbesiktning) eller undersöka ett hus skick (överlåtelsebesiktning)
 
Kontrollansvarig enligt PBL (KA)
Innefattar att för byggherren kontrollera att entreprenörer fullföljer sitt uppdrag enligt plan- och bygglagen och andra bestämmelser.
Omfattningen av uppdraget kommer byggherren och den kontrollansvarige överens om i varje enskilt fall.
 
Tekniska utredningar
Innefattar att för beställarens räkning objektivt göra en teknisk utredning av orsaker, omfattning och kostnad för uppkommet byggfel såsom tex skador i konsruktioner och fukt.
 
Ekonomiska utredningar
Innefattar att för beställarens räkning objektivt göra en utredning av orsaker och omfattning för uppkommen tvistig kostnad för ett projekt.

Skiljemansåtaganden
Att som sakkunnig pröva och utreda vem som står som ansvarig för ett uppkommet entreprenadfel och fastställa ansvarsfrågan

Tvister
Att som sakkunnig representera part i tvistemål gällande byggtekniska frågor