Specialisttjänster referenser

En entreprenör har för beställaren uppfört Clarion Hotell i Stockholm som slutbesiktigades 2003.

Jan Håkansson Byggplanering AB har under 2011-2012 utfört ett stort antal besiktningar.

Bakgrund: År 1984 uppfördes Kållereds Ishall av Zandéns & Co Byggnads AB på totalentreprenad.