Nyheter|22 april 2021

Nya ramavtal med Mölndals Stad

JHBPL har nu signerat ett ramavtal för besiktningstjänster med Mölndals Stad. Ramavtalet upphandlas av förvaltningen för inköp och upphandling och alla förvaltningar och bolag är avtalsanvändare.

Våra besiktningstjänster säkerställer att byggprojekt har utförts enligt avtal. Samtliga besiktningsmän är certifierade av SBR, Svenska Byggingenjörers Riksförbund och har lång erfarenhet av besiktning gällande olika typer av byggen och lokaler.