Om oss

Jan Håkansson Byggplanering AB är ett familjeföretag som varit verksamt på Göteborgs bostads- och byggmarknad sedan 1973.
Företaget är indelat i tre områden, Projektutveckling, Projektledning och Specialisttjänster.

Vi har idag ca 30 anställda och omsätter ca 65 Mkr (2020).

Vi leder, samordnar och administrerar projektens genomförande. I vårt åtagande ingår bl.a analys tidiga skeden, förstudie, utredning, detaljplansarbeten, projekteringsledning, byggledning, entreprenadbesiktningar och kontrollansvar.

Vår styrka är kompetenta och medvetna medarbetare som har en bred erfarenhet inom entreprenadjuridik, byggnadsteknik, byggproduktion och projektering.

För att säkerställa att uppsatta mål och kvaliteter uppnås arbetar vi strukturerat med full insyn för våra kunder enligt vårt kvalitets- och miljöledningssystem, ISO 9001:2015 och 14001:2015. Vi är certifierade sedan augusti 2012.
goteborggoteborg
goteborg
goteborg
Vision
Vi erbjuder en komplett projektorganisation, från starten av byggprocessen till överlämnandet

Varför anlita oss? 

Vi är ett företag med specialister inom samhällsutveckling/byggnadsteknik och med olika ansvarsområden,
VÅR erfarenhet och kompetens är ER styrka!