Vår miljöpolicy

Vi ska ständigt verka för att vi själva och våra kunder ges möjligheter att verka ekologiskt till skydd för livsmiljön på både kort och lång sikt.

Konkret innebär policyn:

 • att producera tjänster som är resurssnåla och påverkar miljön positivt på både kort och lång sikt
 • att vi följer tillämplig miljölagstiftning och övriga krav
 • att vi miljöanpassar verksamheten i alla led
 • att vi strävar efter att våra kunders och samhällets förväntningar och krav på kretslopp- och miljöanpassning uppfylles

Vår miljöpolicy

Vi ska ständigt verka för att vi själva och våra kunder ges möjligheter att verka ekologiskt till skydd för livsmiljön på både kort och lång sikt.

Konkret innebär policyn:

 • att producera tjänster som är resurssnåla och påverkar miljön positivt på både kort och lång sikt
 • att vi följer tillämplig miljölagstiftning och övriga krav
 • att vi miljöanpassar verksamheten i alla led
 • att vi strävar efter att våra kunders och samhällets förväntningar och krav på kretslopp- och miljöanpassning uppfylles

Vår kvalitetspolicy

JHBPL ska vara framstående inom kvalitets- och miljöområdet i landet för företag som bedriver projekt- och byggledning.

JHBPL ska till fullo uppfylla kundens behov och förväntningar på varje uppdrag beträffande avtalat innehåll och leveranstid.

Konkret innebär policyn:

 • att ansvar för kvaliteten i våra produkter och tjänster tydligt tas i vår organisation och ligger i nivå med det som kunden efterfrågar
 • att samtliga leveranser och kundkontakter ska utföras på ett sätt som gör att varje uppdrag kan tjäna som en referens
 • att systematisk egenkontroll och förbättring sker

Vår integritetspolicy

Här ser du vår integritetspolicy där vi beskriver hur vi lagrar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

Jan Håkansson Byggplanering AB, (Org.nr 556319-7531), nedan kallat JHBPL är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats.

GDPR

Hanteringen av personuppgifter ska bygga på laglighet, korrekthet och öppenhet – samt ha särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål vid den exakta tidpunkten för hanteringen och får inte i ett senare skede frångå detta. JHBPL tydliggör genom denna policy hur vi hanterar personuppgifter, hur länge vi hanterar dina uppgifter och varför.

Berättigat intresse

I vissa fall finns det ett berättigat intresse för JHBPL att hantera personuppgifter för att informera om vår verksamhet.

Cookies

För att öka användarvänligheten av vår webbplats och göra upplevelsen bättre för våra besökare lagrar vi cookies av våra användare. De flesta webbläsare har en accepterar användningen av cookies som standard, men du kan enkelt avstå från att låta JHBPLs webbsidor lagra cookies i din dator genom att antingen göra en inställning i din webbläsare där du blockerar cookies eller genom att radera de cookies som finns lagrade på datorn.

Rätt att begära och rätta information

Vill du veta vilka personuppgifter JHBPL har om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att både begära information om personuppgifter och få dina uppgifter rättade.

Samtycke och säkerhet

Genom att du fortsätter att använda våra tjänster eller besöker våra webbplatser godkänner du att du har läst den här integritetspolicyn och samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som är beskrivet här. Vi använder oss av rimliga tekniska säkerhetsåtgärder för att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter. Vi är mycket angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert och på JHBPL säljer vi inte under några omständigheter ut dina personuppgifter till tredje part.

Har du frågor eller är missnöjd med hur vi på JHBPL behandlar dina personuppgifter så kan du vända dig till info@jhbpl.se

Cookie policy

JHBPLs webbplats använder cookies för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana cookies och annan information från din enhet till de annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vid fortsatt användande av vår webbplats godkänner du våra cookies.

Vad är cookies?

Cookies är data bestående av bokstäver och siffror som sparas i din webbläsare och används för att förbättra din användarupplevelse så att du t.ex. inte behöver välja språk varje gång du besöker en webbplats. Vi använder oss av följande cookies:

Sessionscookies: tillfälliga cookies som upphör när du stänger din webbläsare eller app.

Varaktiga cookies: cookies som ligger kvar på din dator tills du raderar dem eller de upphör att gälla.

Förstapartscookies: cookies satta av webbplatsen du besöker.

Tredjepartscookies: cookies satta av en tredjepartssida.

Varför använder vi cookies?

Användningen av cookies är i många fall nödvändig för såväl funktionaliteten som för att kunna ge en mer relevant marknadsföring när du besöker vår webbplats. Cookies gör det möjligt för vår webbplats och våra tjänster att komma ihåg dina val och preferenser som t.ex. inloggning, textstorlek och annat (under en tid), så att du inte behöver ställa in dem på nytt varje gång du besöker oss. Om cookies inte godkänns finns det därför risk för sämre funktionalitet.

Vi kategoriserar våra cookies på följande sätt:

Optimeringscookies ger oss övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster. Det hjälper oss att kontinuerligt förbättra våra produkter.

Preferenscookies möjliggör för oss att spara inställningar som om vi ex. ska förifylla dina uppgifter eller inte. Säkerhetsrelaterade cookies gör våra tjänster och din data trygg och säker, till exempel genom att hjälpa oss att upptäcka bedrägerier och skydda din data.

Radera eller neka cookies

Vill du inte ta emot cookies kan du enkelt ställa in så att din webbläsare automatiskt tackar nej till nya cookies. Ett annat alternativ är att välja att bli informerad varje gång som en webbplats begär att få lagra en cookie. Dessutom kan du, när som helst, enkelt radera cookies.

Kontaktinformation

Jan Håkansson Byggplanering AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Vid frågor om personuppgiftbehandling kan du kontakta GDPR samordnaren via e-postadressen info@jhbpl.se.

Du finner alltid den senaste versionen av vår cookiepolicy här på vår webbplats.

Denna cookiepolicy uppdaterades 9 juni 2021.