Vi håller vad du lovar

Vi leder, samordnar och administrerar alla typer av byggprojekt och kan hjälpa dig med:

  • Tidiga analyser
  • Förstudier
  • Utredningar
  • Detaljplanarbeten
  • Projektledning
  • Projekteringsledning
  • Byggledning
  • Entreprenadbesiktning
  • Kontrollansvar

Ett tryggt företag som bygger på kunskap
JHBPL är en erfaren och pålitlig leverantör som bygger vårt kunnande på en lärande organisation. Det innebär att vi är ett nyfiket och öppet kunskapsföretag som odlar breda kompetenser – därmed finns alltid lösningen på din utmaning i huset.

Kvalitet, miljö och transparens
Den långsiktiga hållbarheten i byggprocessen är oerhört viktig och genomsyrar alla våra processer. På JHBPL uppdaterar vi ständigt vår kompetens för att vara väl införstådda i nya system, material och klassificeringar samt lagar och förordningar. Hos oss anlitar du konsulter som är duktiga miljösamordnare som är vana att hitta en god balans mellan ekonomi, kvalitet och miljö.

Jan Håkansson Byggplanering AB är kvalitets– och miljöcertifierade sedan augusti 2012 enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015. Vi arbetar strukturerat, hållbart och med full insyn – så att du kan känna dig trygg med att uppsatta mål, krav och kvaliteter uppnås.

Rätt person, på rätt plats
Idag har vi ca 30 skickliga medarbetare med bred erfarenhet inom bl.a. entreprenadjuridik, byggnadsteknik, byggproduktion och projektering. Vi finns med dig hela vägen när vi leder, samordnar och administrerar ditt projekts genomförande.

Affärsidé
Vi erbjuder en komplett projektorganisation, genom hela byggprocessen från start till överlämnande.

Vision
Vi skall vara marknadsledande med våra tjänster för byggandet på så sätt att vi, med vår erfarenhet och kompetens, kan offerera oss på samtliga projekt inom vårt tjänsteutbud.

LÄS OM VÅR HISTORIA

Läs mer

Om Jan Håkansson
Byggplanering

Jan Håkansson Byggplanering AB är ett familjeföretag med nästan 50 års erfarenhet på Göteborgs och Västsveriges bostads- och byggmarknad. Du kan vända till dig oss om du behöver erfaren kompetens inom byggplanering, projektledning eller specialisttjänster inom besiktning och kontroll för såväl mindre som större projekt. Våra kunder är framförallt allmännyttan och offentliga förvaltningar samt bolag, privata fastighetsbolag och BRF:er. Oavsett vad du har för projekt så håller vi vad du lovar.

Jan håkanssons byggplanering

Möt styrelsen

Vi har en erfaren styrelse på plats vars uppgift alltid är att driva Jan Håkansson Byggplanering framåt och se till att vi har rätt kravställan och möjligheter att leverera till omvärlden.

Göran Danielsson

Styrelseordförande

Göran Danielsson

f. 1962 Invald 2018

Civ. ek.

Konsult i eget bolag

Tidigare ledande befattningar:
Ekonomi- och Finanschef i Stena Adactum, VD i Stena Renewable, Styrelseledamot i Gunnebo Industrier (publ)

Kajsa Räftegård

Styrelseledamot

Kajsa Räftegård

f. 1965 Invald 2018

Socionom, Göteborgs Universitet

Styrelseordförande i Majblommans riksförbund

Tidigare ledande befattningar:
HR- och kommunikationsdirektör, KappAhl AB

Fredrik Håkansson

Styrelseledamot

Fredrik Håkansson

f. 1973 Invald 2020

Import Manager / Sales på ett globalt logistikföretag inom shipping

Anders Håkansson

Styrelseledamot

Anders Håkansson

Projektledare

Jonas Håkansson

Styrelseledamot

Jonas Håkansson

VD