Nyheter|09 augusti 2023

Följ med genom 50 år av trygg projektledning och byggadministration

Det här är historien om Jan Håkansson Byggplanering AB (JHBPL) som under snart 50 år varit en stabil aktör i Göteborgs och Västsveriges byggbransch. En bransch som under företagets levnadsbana varit i ständig förändring.

1973 grundades Jan Håkanssons ingenjörsbyrå – det som med åren skulle komma att bli Jan Håkansson Byggplanering AB. Företaget arbetade dels med hotellprojekt och dels med bostadsanpassningar, där man konverterade små äldre lägenheter till moderna bostäder.
Att transformera gammal bebyggelse till moderna funktioner låg i tiden på 70-talet och Jan Håkanssons ingenjörsbyrå intog här en viktig roll i förändringen av Göteborgs lägenheter.

Ingenjören som ville få ordning och reda i byggprojekten
Bakom företaget låg Jan Håkansson, en visionär diplomingenjör som efter ett antal anställningar i byggbranschen hade insett att något behövde förändras. Branschen var på den här tiden i avsaknad av ett hållbart tänk sett till både effektivitet och kvalitet. Det behövde helt enkelt bli mer ordning och reda i varje led av projekten. För att realisera sin affärsidé anställde Jan ett par civilingenjörer som med bred kunskap framgångsrikt drev företaget vidare.

Byter namn till Jan Håkansson Byggplanering AB
Inledningsvis arbetade företaget med såväl beskrivande projekterande verksamhet som med styrning av projektledning och byggadministration. Under 90-talet gick dock hela byggbranschen i stå p.g.a. att fastigheter i hög grad förvärvades till ett överdrivet ränteläge. Bolaget övergick nu till att endast syssla med projektledning och administration – och valde därför att förändra namnet till Jan Håkansson Byggplanering AB – som vi heter idag. Under denna tid började vi också arbeta allt mer med kommunala bolag som kunder.

Bygger vidare med miljöfokus och kunskapstörst
Vi på Jan Håkansson Byggplanering AB har hela tiden ansträngt oss för att ligga i framkant i såväl system som hjälpmedel och teknik. Hela företaget bygger på ett intresse av vad som kan gå fel i byggandet och hur man undviker detta. Det handlar dels om affärsmässighet, om en sund ekonomi där vi möter våra kunder i den trygga förvissningen om att det kommer att bli en ekonomisk fördel att anlita oss. Det handlar också om byggmiljö, byggnadsfysik och om att välja rätt byggmaterial. Att verka hållbart för miljön har legat oss varmt om hjärtat i alla tider och det blir även fortsättningsvis mycket viktigt att ta hand om den miljö som våra kunder sedan ska förvalta. Vår specialistkompetens säkerställs och uppdateras genom kontinuerlig utbildning av våra medarbetare, där var och en har en fortlöpande utbildningsplan. Vi måste hela tiden gå framåt och ta reda på vad som händer runt hörnet. Vad är nästa steg i byggbranschen och samhällsutvecklingen?
Det är frågorna vi har ställt oss sedan starten.

Senaste nyheter