Nybyggnad av bostäder

Projektet i Gamlestaden avser rivning av en befintlig huskropp samt nybyggnad av ett flerbostadshus i 4 respektive 5 våningar samt anläggande av nya markparkeringar. Totalt är det 66 lägenheter fördelat på 4 trapphus.
Total BTA c: a 6 000 m2 respektive BOA yta 3 750 m2.
I detta projekt ansvarar vi för byggledning samt KA enligt PBL.

Fakta

Vad: Rivning samt nybyggnad

Var: Gamlestaden

För: Framtiden Byggutveckling AB

Entreprenör: Bergman & Höök AB

Foto: Bostads AB Poseidon/3dVision

Kontaktperson: