Världens främsta designstudio för fordon
– och ett kontor med extra wow-känsla

JHBPLs första uppdrag för Geely är teknisk projektledning i uppförandet av två byggnader i Uni3 Campus, på Lindholmen. Här har JHBPL intagit en rådgivande roll med kunskap inom entreprenadjuridik, byggnadsteknik och byggnadsekonomi. Dels rör det sig om det som har projektnamnet The Design Studio, som kommer att bli världens främsta designstudio för fordon. I den helt svartfärgade studion kommer Geely ha sin svenska designavdelning. Här kommer man att designa sina bilar, dels genom cad, dels genom att bygga i skala 1:1 i modelleringslera – med anpassning för både interiöra och exteriöra miljöer. Dessutom har man byggt en billackeringsverkstad samt ett Showroom där bilarna kan visas upp på ett roterande golv. En annan arkitektonisk lösning som märks är ett körbart glastak över ett atrium, vilket ger ett fint ljusinsläpp till hela byggnaden. Halva fastigheten blir industriell och andra hälften kontor. En viktig utmaning har varit att säkerställa att huset knappt får röra sig, detta eftersom utrustningen har enorma toleranskrav.

Den andra byggnaden, med arbetsnamnet The Showroom, är ett modernt 4-våningars kontor med en påtaglig wow-upplevelse, där Lynk & Co, Geelys nya mobilitetsvarumärke, skall ha sitt huvudkontor. Kravställningen från kund sticker ut i det att byggnaden skulle ha ett rought och urbant uttryck med råa ytor kombinerat med utmanande inredningsarkitektur – där utsidan kommer att likna en bunker. Och på toppen av allt, eller snarare i botten så kommer man att förbereda för en egen klubb i källarvåningen.

I båda uppdragen har stort fokus varit på det arkitektoniska i en funktionsstyrd verksamhet, där lyhördhet och förståelse för vad beställaren är ute efter varit centralt.

Läs mer

Fakta

Vad: Uni3 by Geely

Var: Lindholmen

När: 2019-2022

För: Geely Innovation Centre

Foto: The Design Studio (COBE), Showroom (Arkitektbyrån Design)

Kontaktperson: