Bevarande av Majornas kulturhistoria

På uppdrag av Göteborg Stad skulle fem grundskolor i Majorna byggas om för att kunna möta dagens krav på tillgänglighet, ventilation, akustik och belysning. Vår roll var projektledare och besiktningsman.

Då flera av skolorna, som exempelvis Karl Johansskolan från 1925, är kulturmärkta krävdes det extra finess och planering från vår sida för att varsamt förnya byggnaderna utan att skada den vackra arkitekturen från tidigt 1900-tal. Vi samarbetade med Stadsmuseet under hela ombyggnaden för att säkerställa att skolan bevarades enligt rådande krav. På grund av skolornas ålder saknades tillförlitliga ritningsunderlag, vissa ombyggnationer kunde inte utföras på grund av den kulturhistoriska betydelsen och vi fick ta till speciallösningar när det gällde mediaförsörjning. Skolverksamheten fortsatte också i närområdet medan vi byggde om, så vi fick vara noga med att hägna in oss och tänka på skyddsåtgärder samt dammspridning och buller.

I maj 2010 stod projektet färdigt och det blev ett uppskattat resultat där samtliga skolor moderniserades för pedagogisk verksamhet, utan att låta kulturhistorien gå förlorad.

Fakta

Vad: Stenskolorna

Var: Majorna

När: 2005-2010

För: Göteborgs Stad

Kontaktperson: