Bygg & projektledning

Projektledning

Projektledning

Vi är med ditt byggprojekt hela vägen. Först fastlägger vi ramarna för projektet avseende funktion, kvalitet, ekonomi och tider – vilket sker i samråd med dig. Här säkerställer vi att dina krav och målbild blir såväl kostnadseffektiva som relevanta. Samtidigt tar vi även fram förslag på organisation och entreprenadform. JHBPLs gedigna kontaktnät och långa erfarenhet gör att vi kan ta oss an vilket projekt du än behöver driva i mål. Vår projektledning tillser under projektets gång för att alla delar genomförs inom uppsatta ramar och alla myndighets- och miljökrav följs lagenligt. Alla projekt som JHBPL projektleder genomförs med hög transparens där vi kommunicerar löpande med alla intressenter för att trygga hög kvalité, i tid, och till rätt pris.

Projekteringsledning

Projekteringsledning

Projekteringsledarens uppgift är att strukturerat leda projektörerna och experterna i projektet mot ett och samma mål genom att tillvarata samtliga intressen. JHBPLs projekteringsledning styr och samordnar projektörerna mot ett tydligt mål där fastställda krav och mål uppfylls i samtliga handlingar. En viktig del av rollen handlar om att med god kommunikation informera om projektet så att det skapar förståelse hos beställare, projektörer och entreprenörer.

Byggledning

Byggledning

När ditt byggprojekt ska genomföras är vi din byggledare på plats som säkerställer att arbetet utförs med kvalitet, enligt upprättade handlingar och att det ligger inom de kostnads- och tidsramar som finns uppsatta för projektet. I samråd med projektledning och beställare samt med utsedda entreprenörer leder vi på JHBPL projektet genom i huvudsak byggmöten, kvalitetsmöten, platskontroller, byggplatsuppföljning och besiktningar. Vi kan även ansvara för upphandlingar av entreprenörer, där vi gör anbudsutvärderingar och upprättar kontrakt och avtal för ett gott entreprenadgenomförande så att ditt projekt får de mest lämpliga aktörerna.